Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované.

  • - - 7220202100 10: O tloušťce 3|mm nebo větší, obsahující
  • - - - 7220202100 80: 2,5|% hmotnostních nebo více niklu
  • - - - 7220202900 80: Méně než 2,5|% hmotnostních niklu
  • - - 7220204100 10: O tloušťce převyšující 0,35|mm, avšak menší než 3|mm, obsahující
  • - - - 7220204100 80: 2,5|% hmotnostních nebo více niklu
  • - - - 7220204900 80: Méně než 2,5|% hmotnostních niklu
  • - - 7220208100 10: O tloušťce nepřesahující 0,35|mm, obsahující
  • - - - 7220208100 80: 2,5|% hmotnostních nebo více niklu
  • - - - 7220208900 80: Méně než 2,5|% hmotnostních niklu