5 kg nebo více / Broskve, včetně nektarinek.

  • - - - - - 2008709210 80: Půlené broskve (včetně nektarinek)
  • - - - - - 2008709230 80: Broskve, ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - 2008709290 80: Ostatní