Ostatní, včetně směsí barviv dvou nebo více položek 3204 11 až 3204 19.

Deutsch 10 English 2 Nederlands 1 Svenska 2

 • - - - 3204190012 80: Barvivo C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)
 • - - - 3204190013 80: Barvivo C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Sulphur Black 1 75 % hmotnostních nebo více
 • - - - 3204190014 80: Přípravek založený na červeném barvivu ve formě vlhké pasty obsahující: - 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních  1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-ol methylderivátů (CAS RN 70879-65-1) - nejvýše 3 % hmotnostní1-(fenylazo)naftalen-2-olu (CAS RN 842-07-9) - nejvýše 3 % hmotnostní 1-[(2-methylfenyl)azo]naftalen-2-olu (CAS RN 2646-17-5) - 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních vody
 • - - - 3204190016 80: Barvivo C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 133 97 % hmotnostních nebo více
 • - - - 3204190021 80: Fotochromní barvivo, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)
 • - - - 3204190043 80: Fotochromní barvivo, bis(2-(4-(7-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-11-fenyl-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenoxy)ethyl)dekandioát (CUS 0133724-2)
 • - - - 3204190047 80: Fotochromní barvivo 4-(4-(13,13-dimethyl-3,11-difenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl)morfolín (CUS 0133726-4)
 • - - - 3204190053 80: Fotochromní barvivo 3-(4-butoxyfenyl)-3-(4-fluorfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karbonitril (CUS 0133725-3)
 • - - - 3204190055 80: Fotochromní barvivo 4,4'-(7-methoxy-11-fenyl-13,13-dipropyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diyl)difenol (CUS 0133728-6)
 • - - - 3204190057 80: Fotochromní barvivo bis(2-{4-[11-kyano-3-(4-flourfenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]fenoxy}ethyl)dekandioát (CUS 0133729-7)
 • - - - 3204190063 80: Fotochromní barvivo, 1-{4-(6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl}piperidin (CUS 0133727-5)
 • - - - 3204190070 80: Barvivo C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 49:2 90 % hmotnostních nebo více
 • - - - 3204190071 80: Barvivo C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Brown 53 95 % hmotnostních nebo více
 • - - - 3204190073 80: Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 104 97 % hmotnostních nebo více
 • - - - 3204190077 80: Barvivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nebo CAS RN 12671-74-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 98 95 % hmotnostních nebo více
 • - - - 3204190084 80: Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 67 98 % hmotnostních nebo více
 • - - - 3204190090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu 5,5´-Difenyl-3,3´-bis(4-nitrofenyl)-2,2´-(3,3,´-dimethoxybifenyl-4,4,´-ylene)ditetrazolium dichlorid.

Chemický vzorec: C40H30C12N10O6 Účel použití: modré značkovací barvivo pro imunologické testy (imunohistochemická diagnostika alkalické fosfatázy) Charakteristika: vodný roztok nažloutlé barvy Balení: skleněná lahvička 10 ml

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY VE VODNÉM ROZTOKU BARVIVA CHEMICKÉ VÝROBKY