VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • 8701000000 80 (9/0) : Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)
 • 8702000000 80 (5/0) : Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
 • 8703000000 80 (16/0) : Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
 • 8704000000 80 (9/0) : Motorová vozidla pro přepravu nákladu
 • 8705000000 80 (5/0) : Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruovaná především pro dopravu osob nebo nákladu (například vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)
 • 8706000000 80 (6/0) : Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701|až 8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701|až 8705
 • 8708000000 80 (16/0) : Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701|až 8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti
 • 8710000000 80: Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi, a části a součásti těchto vozidel
 • 8711000000 80 (7/0) : Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky
 • 8712000000 80 (2/0) : Jízdní kola a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru
 • 8713000000 80 (2/0) : Vozíky pro invalidy, též s motorem nebo jiným mechanickým pohonným zařízením
 • 8714000000 80 (10/0) : Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711|až 8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Dětské kočárky a jejich části a součásti
 • 8716000000 80 (8/0) : Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti