Vstřikovací čerpadla / Čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapalin, pro pístové motory s vnitřním spalováním.

Deutsch 1

  • - - - 8413302010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - 8413302030 80: Jednoválcové radiální pístové vysokotlaké čerpadlo s přímým vstřikem benzinu s: - provozním tlakem 200 barů nebo více, avšak nejvýše 350 barů, - regulací průtoku a - přetlakovým ventilem, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel
  • - - - 8413302090 80: Ostatní