Ostatní / Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované; rtuť.

Deutsch 2 Français 2

  • - - - - 2805199020 80: Kovové lithium o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více (CAS RN 7439-93-2)
  • - - - - 2805199090 80: Ostatní