Ostatní / Chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415.

Deutsch 8 Polski 1 Slovenščina 1

  • - - - - 8418999010 80: Z chladících zařízení přízpůsobených pro klimatizační systémy, pro použití v určitých typech letadel
  • - - - - 8418999091 10: Ostatní
  • - - - - - 8418999091 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
  • - - - - - 8418999099 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelovou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o ocelovou akumulační nádobu klimatizační jednotky. Skládá se ze dvou spájených plechových částí, dvou měděných trubek (kratší a delší, které jsou zavedeny do tří čtvrtin výšky nádoby), přepážky s filtrem, směrovačem toku zbytkového kapalného chladícího média a vstupního hrdla vybaveného zpětným ventilem.

V nádobě dochází k oddělení kapalného a plynného chladícího média přicházejícího z výparníku.

Plynné médium prochází akumulátorem přímo do sání kompresoru, zatímco kapalné médium se kumuluje v nádobě a do systému se vrací až po odpaření.

Objem nádoby: 0,8 – 2 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI Z OBECNÝCH KOVŮ OBECNÉ KOVY KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace…

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace se jedná o součást kondenzátoru klimatizačního zařízení osobních automobilů.

Hliníková trubka o průměru 12 mm a délce 278 mm, která slouží pro přenos plynného chladiva z kompresoru do kondenzátoru, je na jednom konci opatřena přírubou pro uchycení ke kondenzátoru, na druhém konci rozšířenou koncovkou pro nasazení do kompresoru.

Chladicí okruh se skládá z kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku. Principem chlazení je změna teploty chladicího média, ke které dochází ve výparníku při změně z kapalného na plynné skupenství.

Chladivo je do výparníku nasáváno kompresorem, který funguje jako čerpadlo - pohonná jednotka celého okruhu.

Podtlak jím způsobený odsává páry chladiva z výparníku. V kompresoru se chladivo v plynné fázi stlačuje, tím se ohřívá.

Aby se cyklus mohl uzavřít, musí se plynné chladivo opět zkapalnit. K tomu dochází v kondenzátoru - chladivo se ochlazuje náporovým vzduchem vstupujícím do prostoru motoru čelní maskou.

Při tomto ochlazení se skupenství chladicího média změní z plynného na kapalné. Cyklus dále pokračuje přes expanzní ventil snižující tlak chladiva zpět do výparníku.

Kondenzátor je umístěn za přední maskou v motoru, kompresor je spojen klínovým řemenem s motorem, výparník a expanzní ventil jsou umístěny pod přístrojovou deskou.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU TRUBKY K VESTAVĚNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A SOUČ.ZAŘÍZ.NA ÚPRAVU VZD. PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace…

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace se jedná o součást kondenzátoru klimatizačního zařízení osobních automobilů.

Hliníková trubka o průměru 12 mm a délce 61 mm, která slouží pro přenos plynného chladiva z kompresoru do kondenzátoru, je na jednom konci opatřena přírubou pro uchycení ke kondenzátoru, na druhém konci rozšířenou koncovkou pro nasazení do kompresoru.

Chladicí okruh se skládá z kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku. Principem chlazení je změna teploty chladicího média, ke které dochází ve výparníku při změně z kapalného na plynné skupenství.

Chladivo je do výparníku nasáváno kompresorem, který funguje jako čerpadlo - pohonná jednotka celého okruhu.

Podtlak jím způsobený odsává páry chladiva z výparníku. V kompresoru se chladivo v plynné fázi stlačuje, tím se ohřívá.

Aby se cyklus mohl uzavřít, musí se plynné chladivo opět zkapalnit. K tomu dochází v kondenzátoru - chladivo se ochlazuje náporovým vzduchem vstupujícím do prostoru motoru čelní maskou.

Při tomto ochlazení se skupenství chladicího média změní z plynného na kapalné. Cyklus dále pokračuje přes expanzní ventil snižující tlak chladiva zpět do výparníku.

Kondenzátor je umístěn za přední maskou v motoru, kompresor je spojen klínovým řemenem s motorem, výparník a expanzní ventil jsou umístěny pod přístrojovou deskou.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU TRUBKY K VESTAVĚNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A SOUČ.ZAŘÍZ.NA ÚPRAVU VZD. PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace…

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace se jedná o součást chladicího modulu klimatizačního zařízení osobních automobilů.

Hliníková trubka o průměru 17,3 mm a délce 645 mm, která slouží pro vedení média v chladicím modulu, je na obou koncích zploštělá a je opatřena přírubami pro připojení uvnitř chladicího modulu.

Ve střední části je trubka izolována gumovou hadicí. Chladicí okruh se skládá z kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku.

Principem chlazení je změna teploty chladicího média, ke které dochází ve výparníku při změně z kapalného na plynné skupenství.

Chladivo je do výparníku nasáváno kompresorem, který funguje jako čerpadlo - pohonná jednotka celého okruhu.

Podtlak jím způsobený odsává páry chladiva z výparníku. V kompresoru se chladivo v plynné fázi stlačuje, tím se ohřívá.

Aby se cyklus mohl uzavřít, musí se plynné chladivo opět zkapalnit. K tomu dochází v kondenzátoru - chladivo se ochlazuje náporovým vzduchem vstupujícím do prostoru motoru čelní maskou.

Při tomto ochlazení se skupenství chladicího média změní z plynného na kapalné. Cyklus dále pokračuje přes expanzní ventil snižující tlak chladiva zpět do výparníku.

Kondenzátor je umístěn za přední maskou v motoru, kompresor je spojen klínovým řemenem s motorem, výparník a expanzní ventil jsou umístěny pod přístrojovou deskou.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KAUČUKU Z HLINÍKU TRUBKY K VESTAVĚNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A SOUČ.ZAŘÍZ.NA ÚPRAVU VZD. PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL ČÁSTI/SOUČÁSTI CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ