Ostatní / Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním).

  • - - - - 2006009991 80: Kukuřice cukrová(Zea mays var. saccharata)
  • - - - - 2006009999 80: Ostatní