Výrobky získané ze zemědělských produktů ze seznamu v Příloze I k Smlouvě o fungování Evropské unie.

Deutsch 19 English 9 Español 2 Français 12 Italiano 1 Nederlands 7 Polski 4 Slovenčina 2

Dle údajů žadatele se jedná o lihový čistič.…

Dle údajů žadatele se jedná o lihový čistič. Popis dodaného vzorku: Bezbarvá čirá kapalina s pachem po lihu dodaná v plastové lahvi o objemu cca 0,5 litru, uzavřená plastovým uzávěrem (náhradní balení).

Deklarovaný účel použití: pro technické účely, do lihových vařičů, ředění lihových nátěrových hmot a k čištění.

Deklarované balení výrobku: plastové obaly o objemu 0,5 l a 1 l; plechové obaly o objemu 4 l a 9 l a plechový sud o hmotnosti 150 kg.

Číslo ZISZ:
CZ20-0111-2012.
Číslo ZISZ:
CZ20-0112-2012.
Číslo ZISZ:
CZ20-0113-2012.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ŘEDIDLA JAKO KAPALINA BEZBARVÉ V LAHVÍCH ETHANOL PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ K ČIŠTĚNÍ DENATUROVÁNO V SUDECH