Ostatní / Přípravky používané k výživě zvířat.

 • - - 2309901000 80 (10/0) : Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců
 • - - 2309902000 80: Výrobky uvedené v doplňkové poznámce|5|k této kapitole
 • - - 2309903100 10 (0/6) : Ostatní, včetně premixů
 • - - - 2309903100 20: Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek|1702|30|50, 1702|30|90, 1702|40|90, 1702|90|50|a 2106|90|55|nebo mléčné výrobky
 • - - - - 2309903100 30: Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup
 • - - - - - 2309903100 40: Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10|% hmotnostních nebo méně škrobu
 • - - - - - - 2309903100 80 (11/0) : Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - - - 2309903300 80 (2/0) : Obsahující nejméně 10|% hmotnostních, avšak méně než 50|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - - - 2309903500 80 (2/0) : Obsahující nejméně 50|% hmotnostních, avšak méně než 75|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - - - 2309903900 80 (2/0) : Obsahující nejméně 75|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - - 2309904100 10 (0/4) : Obsahující více než 10|% hmotnostních, avšak nejvýše 30|% hmotnostních škrobu
 • - - - - - - 2309904100 80 (11/0) : Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - - - 2309904300 80 (2/0) : Obsahující nejméně 10|% hmotnostních, avšak méně než 50|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - - - 2309904900 80 (2/0) : Obsahující nejméně 50|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - - 2309905100 10 (0/5) : Obsahující více než 30|% hmotnostních škrobu
 • - - - - - - 2309905100 80 (2/0) : Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - - - 2309905300 80 (2/0) : Obsahující nejméně 10|% hmotnostních, avšak méně než 50|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - - - 2309905900 80 (2/0) : Obsahující nejméně 50|% hmotnostních mléčných výrobků
 • - - - - 2309907000 80 (2/0) : Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky
 • - - - 2309909100 10 (0/2) : Ostatní
 • - - - - 2309909100 80 (2/0) : Řepné řízky s přídavkem melasy
 • - - - - 2309909600 80 (6/5) : Ostatní