ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

  • 5301000000 80 (5/0) : Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
  • 5302000000 80 (2/0) : Hamp (Cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
  • 5303000000 80 (2/0) : Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af disse fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
  • 5305000000 80: Kokos, abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, ikke andetsteds tariferet, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af disse fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
  • 5306000000 80 (2/0) : Garn af hør
  • 5307000000 80 (2/0) : Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under pos.|5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn
  • 5309000000 80 (6/0) : Vævet stof af hør
  • 5310000000 80 (2/0) : Vævet stof af jute eller andre bastfibre henhørende under pos.|5303
  • 5311000000 80 (2/0) : Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn