Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter.

Čeština 1 Deutsch 28 English 22 Français 26 Nederlands 3 Slovenščina 1

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

  • - 9705000010 80: Træsamlerobjekter
  • - 9705000020 80: Samlerobjekter af sølv eller guld
  • - 9705000030 80: Zoologiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske eller etnografiske samlinger og samlerobjekter, der indeholder animalske produkter.
  • - 9705000090 80 (0/24) : Andre varer

Samleobjekt: Buick årgang 1972 estate wagon.…

Samleobjekt: Buick årgang 1972 estate wagon. Bilen er i originalstand og uden ændringer. Det der gør denne bil til noget særligt er at den kun har kørt 165 miles fra ny. Bilen indføres fra USA.

Ikrafttrædelsesdato:
.

Henderson motorcykel m/sidevogn - årgang…

henderson motorcykel m/sidevogn - årgang 1923.

motorcyklen…

Henderson motorcykel m/sidevogn - årgang 1923. Motorcyklen er i originalstand og uden ændringer. Indføres fra USA.

Ikrafttrædelsesdato:
.

Indian Motorcykel årgang 1947. Motorcyklen…

Indian Motorcykel årgang 1947. Motorcyklen er i originalstand og uden ændringer. Indføres fra USA.

Ikrafttrædelsesdato:
.

Chevrolet årgang 1932 Motorcyklen er i originalstand…

Chevrolet årgang 1932 Motorcyklen er i originalstand og uden ændringer. Indføres fra USA.

Ikrafttrædelsesdato:
.