MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL.

  • 9201000000 80 (3/0) : Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer og andre strengeinstrumenter med klaviatur
  • 9202000000 80 (2/0) : Andre strengeinstrumenter (fx guitarer, violiner, harper)
  • 9205000000 80 (2/0) : Blæseinstrumenter (fx pibeorgler, harmonikaer, klarinetter, trompeter, sækkepiber), undtagen orkestrioner og lirekasser
  • 9206000000 80: Slaginstrumenter (fx trommer, xylofoner, bækkener, kastagnetter, maracas)
  • 9207000000 80 (2/0) : Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes eller forstærkes ad elektrisk vej (fx orgler, guitarer, harmonikaer)
  • 9208000000 80 (2/0) : Spilledåser, orkestrioner, lirekasser, mekaniske sangfugle, musiksave og andre musikinstrumenter, der ikke henhører under nogen anden position i dette kapitel; lokkefløjter af enhver art; fløjter, kaldehorn og andre kalde- eller signalinstrumenter, der blæses med munden
  • 9209000000 80 (6/0) : Dele (fx mekanismer til spilledåser) og tilbehør (fx kort, plader og ruller til mekaniske instrumenter) til musikinstrumenter; metronomer, stemmegafler og stemmepiber af enhver art