ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL.

 • 8501000000 80 (17/0) : Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt
 • 8502000000 80 (9/0) : Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere
 • 8503000000 80 (4/0) : Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8501 eller 8502
 • 8504000000 80 (13/0) : Elektriske transformatorer, statiske omformere (fx ensrettere) og induktionsspoler
 • 8505000000 80 (5/0) : Elektromagneter; permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, spændebakker, skruestikker og lignende emneholdere; elektromagnetiske koblinger og bremser; elektromagnetiske bæremagneter
 • 8506000000 80 (7/0) : Primærelementer og primærbatterier
 • 8507000000 80 (8/0) : Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære)
 • 8508000000 80 (5/0) : Støvsugere
 • 8509000000 80 (3/0) : Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor, undtagen støvsugere henhørende under pos. 8508
 • 8510000000 80 (4/0) : Barbermaskiner, hårklippemaskiner og apparater til fjernelse af hår, med indbygget elektromotor
 • 8511000000 80 (7/0) : Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med gnist- eller kompressionstænding (fx tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer, tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer samt returstrømsrelæer, af den art der anvendes i forbindelse med forbrændingsmotorer
 • 8512000000 80 (5/0) : Elektrisk lys- og signaludstyr (undtagen varer henhørende under pos. 8539), vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere, af den art der anvendes til cykler og motorkøretøjer
 • 8513000000 80 (2/0) : Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske lygter med egen strømkilde (fx tørbatterier, akkumulatorer, dynamoer) undtagen lygter henhørende under pos. 8512
 • 8514000000 80 (5/0) : Elektriske industri- og laboratorieovne (herunder induktionsovne og dielektriske ovne); andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej til brug i industrien eller i laboratorier
 • 8515000000 80 (11/0) : Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring (herunder apparater som arbejder ved elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og apparater, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektronstråler, induktion eller plasmabue; elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal eller cermets
 • 8516000000 80 (17/0) : Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere; elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning; elektrotermiske hårbehandlingsapparater (fx tørre- og krølleapparater, krøllejernsvarmere) og håndtørreapparater; elektriske strygejern; andre elektrotermiske apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug; elektriske varmelegemer (undtagen varer henhørende under pos. 8545)
 • 8517000000 80 (9/0) : Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net; andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet), undtagen sendere eller modtagere henhørende under pos. 8443, 8525, 8527 eller 8528
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofoner og stativer dertil; højttalere, også monteret i kabinet; hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon, samt sæt bestående af en mikrofon og en eller flere højttalere; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere
 • 8519000000 80 (6/0) : Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret
 • 8521000000 80 (2/0) : Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner
 • 8522000000 80 (2/0) : Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8519 eller 8521
 • 8523000000 80 (11/0) : Plader, bånd, ikke-flygtige halvlederhukommelser, "smart cards" og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, også indspillede, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37
 • 8525000000 80 (3/0) : Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer
 • 8526000000 80 (4/0) : Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater
 • 8527000000 80 (11/0) : Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere
 • 8529000000 80 (2/0) : Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528
 • 8530000000 80 (3/0) : Elektrisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, veje, floder, kanaler, parkeringspladser, havne og lufthavne, undtagen varer henhørende under pos. 8608
 • 8531000000 80 (4/0) : Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (fx ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer), bortset fra varer henhørende under pos. 8512 og 8530
 • 8532000000 80 (10/0) : Elektriske kondensatorer, faste, variable eller justerbare (forindstillede)
 • 8533000000 80 (9/0) : Elektriske modstande (herunder reostater og potentiometre), undtagen varmemodstande
 • 8534000000 80 (4/0) : Trykte kredsløb
 • 8535000000 80 (7/0) : Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (fx afbrydere, sikringer, overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og andre konnektorer, forgreningsdåser), til driftsspænding over 1 000 volt
 • 8536000000 80 (12/0) : Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (fx afbrydere, relæer, sikringer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og -dåser, lampefatninger og andre konnektorer, forgreningsdåser), til driftsspænding 1 000 volt og derunder; konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre
 • 8537000000 80 (2/0) : Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign., sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater, undtagen koblingsapparater henhørende under pos. 8517
 • 8538000000 80 (2/0) : Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8535-8537
 • 8539000000 80 (14/0) : Elektriske glødelamper og udladningslamper, herunder sealed beamlamper samt ultraviolette lamper og infrarøde lamper; buelamper; lamper med lysdioder (LED)
 • 8540000000 80 (15/0) : Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), fx vakuumrør, damp- og gasfyldte rør, kviksølvdampensretterrør, katodestrålerør og fjernsynskamerarør
 • 8541000000 80 (9/0) : Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller og solceller, også samlet i moduler eller paneler; lysemitterende dioder (LED); monterede piezo-elektriske krystaller
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektroniske integrerede kredsløb
 • 8543000000 80 (5/0) : Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
 • 8544000000 80 (10/0) : Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele
 • 8545000000 80 (5/0) : Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug
 • 8546000000 80 (3/0) : Elektriske isolatorer, uanset materialets art
 • 8547000000 80 (3/0) : Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (fx sokler med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering
 • 8548000000 80 (2/0) : Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel