PLAST OG VARER DERAF.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

 • 3901000000 10: I. I UBEARBEJDET FORM
 • 3901000000 80 (5/0) : Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form
 • 3902000000 80 (4/0) : Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form
 • 3903000000 80 (6/0) : Polymerer af styren, i ubearbejdet form
 • 3904000000 80 (11/0) : Polymerer af vinylklorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form
 • 3905000000 80 (10/0) : Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet form; andre vinylpolymerer i ubearbejdet form
 • 3906000000 80 (2/0) : Polymerer af akryl, i ubearbejdet form
 • 3907000000 80 (12/0) : Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form
 • 3908000000 80 (2/0) : Polyamider, i ubearbejdet form
 • 3909000000 80 (7/0) : Aminoplast, fenolplast og polyuretaner, i ubearbejdet form
 • 3910000000 80 (12/0) : Silikoner, i ubearbejdet form
 • 3911000000 80 (2/0) : Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter som nævnt i bestemmelse|3|til dette kapitel, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form
 • 3912000000 80 (8/0) : Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form
 • 3913000000 80 (2/0) : Naturlige polymerer (fx alginsyre) og modificerede naturlige polymerer (fx hærdede proteiner, kemiske derivater af naturgummi), ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form
 • 3914000000 80: Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos.|3901-3913, i ubearbejdet form
 • 3915000000 10: II. AFFALD, AFKLIP OG SKROT; HALVFABRIKATA; FORARBEJDEDE VARER
 • 3915000000 80 (4/0) : Affald, afklip og skrot, af plast
 • 3916000000 80 (3/0) : Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1|mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast
 • 3917000000 80 (12/0) : Rør og slanger samt fittings dertil (fx muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast
 • 3918000000 80 (2/0) : Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse|9|til dette kapitel
 • 3919000000 80 (2/0) : Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller
 • 3920000000 80 (24/0) : Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer
 • 3921000000 80 (7/0) : Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast
 • 3922000000 80 (3/0) : Badekar, brusekar, køkkenvaske, håndvaske, bideter, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast
 • 3923000000 80 (8/0) : Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast
 • 3924000000 80 (2/0) : Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt hygiejniske artikler og toiletartikler, af plast
 • 3925000000 80 (4/0) : Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet
 • 3926000000 80 (5/0) : Andre varer af plast samt varer af andre materialer henhørende under pos.|3901-3914