ELEKTRONISK MÅLEINSTRUMENT.

ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS 20 ELEKTRONINEN MITTAUSLAITE 18 INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES DE MESURE 65 STRUMENTI DI MISURA ELETTRONICI 4 ELEKTRONISCHE MEETINSTRUMENTEN 14 INSTRUMENTE ELECTRONICE DE MĂSURARE 7 ELEKTRONISKT INSTRUMENT FÖR MÄTNING 4

Varen er et fuldautomatisk optisk instrument…

måleinstrumenter; automatisk; lasere; elektronisk måleinstrument

Varen er et fuldautomatisk optisk instrument med flere kanaler til analyse af en række parametre (eksempelvis fugt og svamp) i hvede- og bygkerner.

Analysen er baseret på kamera- og 3D-laserteknologi for indsamling af data. Prøven hældes uden yderligere forberedelse manuelt i tragten på apparatet og transporteres via transportør forbi kameraet.

Kameraet består af 2 x 6 dioder, som udsender lys med seks forskellige bølgelængder (405-850 nm).

Der registreres en lang række billeder og til slut genereres seks billeder (UV, blå, grøn, orange, rød og NIR).

På baggrund af billederne genereres en triangulation (3D-scanning), og endelig beregnes prøveresultaterne på baggrund af på forhånd fastsatte kalibreringsdata (predictionmodel).

Apparatet omfatter en tragt (prøvekammer), et kamera, en 3D-laser og en indbygget pc. Delene er sammenbygget til en maskine i et kabinet fremstillet af stål, aluminium og plast og muliggør forbindelse til en ekstern pc.

Varen måler 620 mm (dybde) x 490 mm (højde) x 660 mm (bredde) og vejer 50 kg.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: MÅLEINSTRUMENTER AUTOMATISK LASERE ELEKTRONISK MÅLEINSTRUMENT

Varen er et destillationsinstrument til bestemmelse…

til analyse; udstyr til videnskabelig analyse; fotodioder; nitrogen;…

Varen er et destillationsinstrument til bestemmelse af indholdet af kvælstof i en organisk prøve.

Metoden, der anvendes, er den traditionelle Kjeldal metode. Prøven præpareres til en flydende opløsning.

Ved en automatiseret kolorimetrisk titreringsproces, kan kvælstof koncentrationen bestemmes ved at fastslå opløsningens ækvivalenspunkt.

Ækvivalenspunktet bestemmes af apparatets lysdetektor ved en fotometrisk proces, idet prøven under behandlingen gennemlyses af lys fra dioder.

Instrumentet kan også anvendes ved bestemmelse af svovldioxid, cyanid og alkohol. Apparatet har indbygget mikroprocessor til styring af proceduren og apparatets komponenter.

Instrumentet er fremstillet af stål, aluminium, plastic og glas. Apparatet arbejder fuldautomatisk fra prøven indføres i maskinen til selvrensningsprocessen efter analysen og er bygget i en boks af stål, aluminium og plastik.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: TIL ANALYSE UDSTYR TIL VIDENSKABELIG ANALYSE FOTODIODER NITROGEN KVÆLSTOFHOLDIGE GØDNINGER TIL KEMISK ANALYSE ELEKTRONISK MÅLEINSTRUMENT

Varen er et måleapparat til automatisk analyse…

mejeriprodukter; måleinstrumenter; automatisk; ved brug af optisk…

Varen er et måleapparat til automatisk analyse af bakterieindholdet i mælk. Analysen foretages på en udtaget prøve.

Apparatet klargør prøven ved tilsætning af en særlig reagens og ved opvarmning. Målingerne foretages på refleksionen ved belysning af prøven med et laserlys.

Refleksionen opfanges af en såkaldt Photo Multiplier Tube (PMT). Apparatet er kabelforbundet til en ekstern PC og data analyseres her med det tilhørende software.

Apparatet arbejder fuldautomatisk fra prøven indføres i maskinen til selvrensnings processen efter analysen og er bygget i en boks af stål og aluminium.

Varekode:
Varekode.
Ikrafttrædelsesdato:
.

Udstedelseslandets stikord: MEJERIPRODUKTER MÅLEINSTRUMENTER AUTOMATISK VED BRUG AF OPTISK BESTRÅLING BAKTERIER LASERE ELEKTRONISK MÅLEINSTRUMENT