Andre varer / Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos. 6601 og 6602.

Deutsch 39 English 9 Français 7 Nederlands 6 Svenska 2

Parasolfod Granit 35 kg m/håndtag og hjul.…

parasolfod granit 35 kg m/håndtag og hjul. den måler 45x45x8cm,…

Parasolfod Granit 35 kg m/håndtag og hjul. Den måler 45x45x8cm, i centrum er der monteret et metalrør der er 29,5 com højt og har en indvendig diameter på 5,7cm og udvendigt 6,0cm. På den ne side af granitstenen er monteret et metalhåndtag til hjælp ved flytning

Ikrafttrædelsesdato:
.