TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL.

* Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 (EUR L183, s. 9) er det forbudt at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol til EU.
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) gennemførelsen indtil den 26. september 2014 af handelskontrakter, der er indgået før den 25. juni 2014 eller tilknyttede aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af disse kontrakter, forudsat at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der har til hensigt at gennemføre kontrakten, senest 10 arbejdsdage i forvejen giver meddelelse om aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret
b) varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som er stillet til rådighed for de ukrainske myndigheder til undersøgelse, for hvilke overholdelse af betingelserne for tildeling af præferenceoprindelse er blevet bekræftet og for hvilke et oprindelsescertifikat er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 978/2012 og forordning (EU) nr. 374/2014 eller i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

 • 4401000000 80 (10/0) : Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former
 • 4402000000 80 (2/0) : Trækul (herunder kul af nøddeskaller eller af nødder), også agglomereret
 • 4403000000 80 (22/0) : Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
 • 4404000000 80 (2/0) : Emner af træ til tøndebånd; stolper, pæle, stokke og lign., kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen; emner af træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lign., groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller på anden måde bearbejdede; træspån og lign.
 • 4405000000 80: Træuld og træmel
 • 4406000000 80 (6/0) : Jernbane- og sporvejssveller af træ
 • 4407000000 80 (21/0) : Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
 • 4408000000 80 (5/0) : Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm
 • 4409000000 80 (5/0) : Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende
 • 4410000000 80 (5/0) : Spånplader, OSB-plader og lignende plader (fx waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
 • 4411000000 80 (8/0) : Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
 • 4412000000 80 (9/0) : Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter
 • 4413000000 80: Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler
 • 4414000000 80 (2/0) : Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande
 • 4415000000 80 (2/0) : Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ
 • 4416000000 80: Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver
 • 4417000000 80 (0/1) : Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster; blokke og læster af træ til fodtøj
 • 4418000000 80 (13/0) : Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte gulvbrædder og tagspån ("shingles" og "shakes"), af træ
 • 4419000000 80 (5/5) : Bordservice og køkkenudstyr, af træ
 • 4420000000 80 (2/0) : Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94
 • 4421000000 80 (4/0) : Andre varer af træ