ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENI I SLIČNO; REZANO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE.