ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENI I SLIČNO; REZANO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE.

  • 0601000000 80 (2/0) : Lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijeni cikorije, osim korijena iz tarifnog broja|1212
  • 0602000000 80 (5/0) : Ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi; micelij gljiva
  • 0603000000 80 (8/0) : Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni
  • 0604000000 80 (2/0) : Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka te trave, mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni