MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI.

 • 1501000000 80 (3/0) : Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim one iz tarifnog broja|0209|ili 1503
 • 1502000000 80 (2/0) : Masti od životinja vrste goveda, od ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja|1503
 • 1503000000 80 (5/0) : Stearin od sala, ulje od sala, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani niti na drugi način pripremljeni
 • 1504000000 80 (3/0) : Masti i ulja te njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1505000000 80 (2/0) : Mast od vune i masne tvari dobivene od nje (uključujući lanolin)
 • 1506000000 80: Ostale životinjske masti i ulja te njihove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1507000000 80 (2/0) : Sojino ulje i njegove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1508000000 80 (2/0) : Ulje od kikirikija i njegove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1509000000 80 (2/0) : Maslinovo ulje i njegove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1510000000 80 (2/0) : Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, neovisno jesu li rafinirana ili ne, ali kemijski nemodificirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tarifnog broja|1509
 • 1511000000 80 (2/0) : Palmino ulje i njegove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1512000000 80 (6/0) : Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka te njihove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1513000000 80 (6/0) : Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje te njihove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1514000000 80 (6/0) : Ulje od repice ili ulje od gorušice te njihove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1515000000 80 (9/0) : Ostale nehlapive (masne) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) te njihove frakcije, neovisno jesu li rafinirani i ne, ali kemijski nemodificirani
 • 1516000000 80 (2/0) : Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni
 • 1517000000 80 (2/0) : Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja|1516
 • 1518000000 80 (9/0) : Životinjske ili biljne masti i ulja te njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, osim onih iz tarifnog broja|1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu
 • 1520000000 80: Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine
 • 1521000000 80 (2/0) : Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih kukaca i spermaceti, neovisno jesu li rafinirani ili obojeni ili ne
 • 1522000000 80 (8/0) : Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili životinjskih ili biljnih voskova