BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU.

  • 1401000000 80 (3/0) : Biljni materijali vrsta koje se rabi prvenstveno za pletarstvo (na primjer, bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora)
  • 1404000000 80 (2/0) : Biljni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu