UMJETNI ILI SINTETIČKI FILAMENTI; VRPCE I SLIČNI OBLICI OD UMJETNIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA.

  • 5401000000 80 (2/0) : Konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih filamenata, neovisno je li pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne
  • 5402000000 80 (27/0) : Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa
  • 5403000000 80 (10/0) : Pređa od umjetnih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, uključujući umjetne monofilamente finoće manje od 67 deciteksa
  • 5404000000 80 (5/0) : Sintetički monofilamenti finoće 67 deciteksa i veće, s niti jednom dimenzijom poprečnog presjeka ne većom od 1 mm; vrpce i slično (na primjer, umjetna slama), od sintetičkih tekstilnih materijala, očevidne širine ne veće od 5 mm
  • 5405000000 80: Umjetni monofilamenti finoće 67 deciteksa ili veće s niti jednom dimenzijom poprečnog presjeka ne većom od 1 mm; vrpce i slično (na primjer, umjetna slama), od umjetnog tekstilnog materijala, očevidne širine ne veće od 5 mm
  • 5406000000 80: Pređa od umjetnih ili sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
  • 5407000000 80 (31/0) : Tkanine od sintetičke filamentne pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404
  • 5408000000 80 (11/0) : Tkanine od umjetne filamentne pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5405