FOTOGRAFSKI ILI KINEMATOGRAFSKI PROIZVODI.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

  • 3701000000 80 (6/0) : Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, neovisno jesu li u kasetama ili ne
  • 3702000000 80 (20/0) : Fotografski filmovi u svitcima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svitcima za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni
  • 3703000000 80 (3/0) : Fotografski papir, karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni
  • 3704000000 80 (2/0) : Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni
  • 3705000000 80 (2/0) : Fotografske ploče i filmovi, osvijetljeni i razvijeni, osim kinematografskih filmova
  • 3706000000 80 (2/0) : Kinematografski filmovi, osvijetljeni i razvijeni, neovisno imaju li zvučni zapis ili sadrže samo zvučni zapis ili ne
  • 3707000000 80 (2/0) : Kemijski pripravci za fotografsku uporabu (osim lakova, ljepila, sredstava za lijepljenje i sličnih pripravaka); nepomiješani proizvodi za fotografsku uporabu, pripremljeni u odmjerene doze ili pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju u obliku gotovom za uporabu