BJELANČEVINASTE TVARI; MODIFICIRANI ŠKROBOVI; LJEPILA; ENZIMI.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

  • 3501000000 80 (2/0) : Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; kazeinska ljepila
  • 3502000000 80 (5/0) : Albumini (uključujući koncentrate dviju ili više bjelančevina sirutke, s masenim udjelom bjelančevina sirutke većim od 80|%, računano na suhu tvar), albuminati i ostali albuminski derivati
  • 3503000000 80 (2/0) : Želatina (uključujući želatinu u pravokutnim (uključujući kvadratnim) listovima, neovisno je li površinski obrađena ili obojana ili ne) i derivati želatine; ljepilo iz ribljih mjehura; ostala ljepila životinjskog podrijetla, osim kazeinskih ljepila iz tarifnog broja|3501
  • 3504000000 80 (2/0) : Peptoni i njihovi derivati; ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; kožni prah, neovisno je li kromiran ili ne
  • 3505000000 80 (2/0) : Dekstrini i ostali modificirani škrobovi (na primjer, preželatinirani ili esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova
  • 3506000000 80 (4/0) : Pripremljena ljepila i ostala pripremljena sredstva za lijepljenje, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; proizvodi prikladni za uporabu kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, neto-mase ne veće od 1|kg
  • 3507000000 80 (2/0) : Enzimi; pripremljeni enzimi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu