ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI.

 • 2901000000 10: POTPOGLAVLJE|I - UGLJIKOVODICI I NJIHOVI HALOGENI-, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
 • 2901000000 80 (7/0) : Aciklički ugljikovodici
 • 2902000000 80 (14/0) : Ciklički ugljikovodici
 • 2903000000 80 (36/0) : Halogeni-derivati ugljikovodika
 • 2904000000 80 (12/0) : Sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogenirani ili ne
 • 2905000000 10: POTPOGLAVLJE|II - ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI-, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
 • 2905000000 80 (25/0) : Aciklični alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
 • 2906000000 80 (8/0) : Ciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
 • 2907000000 10: POTPOGLAVLJE|III - FENOLI, FENOL ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI-, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenoli; fenol alkoholi
 • 2908000000 80 (7/0) : Halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili fenol alkohola
 • 2909000000 10: POTPOGLAVLJE|IV - ETERI, PEROKSIDI ALKOHOLA, PEROKSIDI ETERA, PEROKSIDI KETONA, EPOKSIDI S TROČLANIM PRSTENOM, ACETALI I POLUACETALI TE NJIHOVI HALOGENI-, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
 • 2909000000 80 (12/0) : Eteri, eter alkoholi, eter fenoli, eter alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etera, peroksidi ketona (neovisno jesu li kemijski određeni ili ne) i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli i epoksieteri, s tročlanim prstenom, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
 • 2911000000 80 (2/0) : Acetali i poluacetali, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
 • 2912000000 10: POTPOGLAVLJE|V - SPOJEVI S ALDEHIDNOM SKUPINOM
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehidi, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne; ciklički polimeri aldehida; paraformaldehid
 • 2913000000 80: Halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati spojeva iz tarifnog broja|2912
 • 2914000000 10: POTPOGLAVLJE|VI - SPOJEVI S KETONSKOM I KINONSKOM SKUPINOM
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketoni i kinoni, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
 • 2915000000 10: POTPOGLAVLJE|VII - KARBOKSILNE KISELINE I NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISELINE, TE NJIHOVI HALOGENI-, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
 • 2915000000 80 (19/0) : Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati
 • 2916000000 80 (14/0) : Nezasićene acikličke monokarboksilne kiseline, cikličke monokarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati
 • 2917000000 80 (15/0) : Polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogendi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati
 • 2918000000 80 (19/0) : Karboksilne kiseline s dodatnom kisikovom skupinom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati
 • 2919000000 10: POTPOGLAVLJE|VIII - ESTERI ANORGANSKIH KISELINA OD NEKOVINA I NJIHOVE SOLI, TE NJIHOVI HALOGENI-, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO DERIVATI
 • 2919000000 80 (2/0) : Esteri fosforne kiseline i njihove soli, uključujući laktofosfate; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati
 • 2920000000 80 (11/0) : Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati
 • 2921000000 10: POTPOGLAVLJE|IX - SPOJEVI S DUŠIKOVOM SKUPINOM
 • 2921000000 80 (22/0) : Spojevi s amino skupinom
 • 2922000000 80 (22/0) : Amino spojevi s kisikovom skupinom
 • 2923000000 80 (5/0) : Kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; lecitini i ostali fosfoaminolipidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne
 • 2924000000 80 (10/0) : Spojevi s karboksiamidnom skupinom; spojevi karboksilne kiseline s amidnom skupinom
 • 2925000000 80 (7/0) : Spojevi s karboksiimidnom skupinom (uključujući saharin i njegove soli) i spojevi s imino skupinom
 • 2926000000 80 (5/0) : Spojevi s nitrilnom skupinom
 • 2927000000 80 (8/0) : Diazo-, azo- ili azoksi spojevi
 • 2928000000 80 (2/0) : Organski derivati hidrazina ili hidroksilamina
 • 2929000000 80 (2/0) : Spojevi s drugom dušikovom skupinom
 • 2930000000 10: POTPOGLAVLJE|X - ORGANSKO-ANORGANSKI SPOJEVI, HETEROCIKLIČKI SPOJEVI, NUKLEINSKE KISELINE I NJIHOVE SOLI I SULFONAMIDI
 • 2930000000 80 (7/0) : Organski sumporni spojevi
 • 2931000000 80 (13/0) : Ostali organsko-anorganski spojevi
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterociklički spojevi samo s hetero atomom ili heteroatomima kisika
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (atomima)
 • 2934000000 80 (6/0) : Nukleinske kiseline i njihove soli, neovisno jesu li kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi
 • 2935000000 80 (6/0) : Sulfonamidi
 • 2936000000 10: POTPOGLAVLJE|XI - PROVITAMINI, VITAMINI I HORMONI
 • 2936000000 80 (11/0) : Provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni sintezom (uključujući prirodne koncentrate), njihovi derivati koje se rabi prvenstveno kao vitamine te međusobne mješavine prethodno navedenih spojeva, neovisno jesu li u nekom otapalu ili ne
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, prirodni ili dobiveni sintezom; njihovi derivati i strukturni analozi, uključujući lančano modificirane polipeptide, koje se rabi prvenstveno kao hormone
 • 2938000000 10: POTPOGLAVLJE XII. - GLIKOZIDI I ALKALOIDI, PRIRODNI ILI DOBIVENI SINTEZOM, TE NJIHOVE SOLI, ETERI, ESTERI I OSTALI DERIVATI
 • 2938000000 80 (2/0) : Glikozidi, prirodni ili dobiveni sintezom, te njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati
 • 2939000000 80 (23/0) : Alkaloidi, prirodni ili dobiveni sintezom te njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati
 • 2940000000 10: POTPOGLAVLJE|XIII - OSTALI ORGANSKI SPOJEVI
 • 2940000000 80 (5/0) : Šećeri, kemijski čisti, osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze; šećerni eteri, šećerni acetali i šećerni esteri, te njihove soli, osim spojeva iz tarifnog broja|2937, 2938|ili 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiotici
 • 2942000000 80 (2/0) : Ostali organski spojevi