PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, ORAŠASTIH PLODOVA ILI DRUGIH DIJELOVA BILJAKA.

  • 2001000000 80 (2/0) : Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini
  • 2002000000 80 (2/0) : Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini
  • 2003000000 80 (2/0) : Gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini
  • 2004000000 80 (2/0) : Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006
  • 2005000000 80 (12/0) : Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006
  • 2006000000 80 (9/0) : Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)
  • 2007000000 80 (4/0) : Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova, dobiveni kuhanjem, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne
  • 2008000000 80 (15/0) : Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu
  • 2009000000 80 (24/0) : Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne