ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI I PRIBOR ZA JELO OD OBIČNIH KOVINA; DIJELOVI ZA NJIH OD OBIČNIH KOVINA.

 • 8201000000 80 (6/0) : Ručni alati: štihače, lopate, pijuci, budaci, motike, vile i grablje; sjekire, kosiri i sličan alat za sječenje; vrtne škare i škare za obrezivanje stabala svih vrsta (bez ušica za prste); kose, srpovi, noževi za sijeno, škare za živicu, klinovi za cijepanje drva i ostali alat koje se rabi u poljoprivredi, hortikulturi ili šumarstvu
 • 8202000000 80 (9/0) : Ručne pile; listovi za pile svih vrsta (uključujući pilasta glodala ili listove bez zuba)
 • 8203000000 80 (4/0) : Turpije, rašpe, kliješta (uključujući kliješta za rezanje), pincete, škare za rezanje kovina, rezači cijevi, rezači svornjaka, kliješta za probijanje i slični ručni alati
 • 8204000000 80 (4/0) : Ručni ključevi za vijke (uključujući moment-ključeve); izmjenjivi ulošci za ključeve, sa ili bez drški
 • 8205000000 80 (10/0) : Ručni alati (uključujući staklorezačke dijamante), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; lampe za lemljenje; škripci, stege i slično, osim pribora i dijelova za alatne strojeve i strojeve za rezanje mlazom vode; nakovnji; prijenosne kovačnice; brusevi za oštrenje na postoljima s ručnim ili nožnim pogonom
 • 8206000000 80: Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205, pripremljeni u setovima za pojedinačnu prodaju
 • 8207000000 80 (11/0) : Izmjenjivi alati za ručne alate, neovisno imaju li pogon ili ne, ili za alatne strojeve (na primjer, za prešanje, utiskivanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka), uključujući matrice za izvlačenje ili istiskivanje kovina, te alati za bušenje stijena ili zemlje
 • 8208000000 80 (5/0) : Noževi i rezne oštrice, za strojeve ili mehaničke uređaje
 • 8209000000 80 (2/0) : Pločice, štapići, vrhovi i slično za alate, neugrađeno, od kermeta
 • 8210000000 80: Mehanički uređaji na ručni pogon, mase 10 kg ili manje, što ih se rabi za pripremanje ili posluživanje jela ili pića
 • 8211000000 80 (7/0) : Noževi s reznim oštricama, nazubljeni ili ne (uključujući vrtlarske noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208, i njihove oštrice
 • 8212000000 80 (3/0) : Aparati za brijanje, britve i britvice (uključujući pripremke britvica u trakama)
 • 8213000000 80: Škare, krojačke i slične škare te njihove oštrice
 • 8214000000 80 (3/0) : Ostali nožarski proizvodi (na primjer, strojevi za šišanje ili striženje, mesarske ili kuhinjske sjekirice, bradve i noževi za usitnjavanje, noževi za papir); setovi i sprave za manikuru ili pedikuru (uključujući rašpe za nokte)
 • 8215000000 80 (5/0) : Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski ili stolni proizvodi