SATOVI I NJIHOVI DIJELOVI.

 • 9101000000 80 (9/0) : Ručni, džepni i ostali osobni satovi, uključujući štoperice, s kućištem od plemenite kovine ili od kovine platirane plemenitom kovinom
 • 9102000000 80 (10/0) : Ručni, džepni i ostali osobni satovi, uključujući štoperice, osim onih iz tarifnog broja|9101
 • 9103000000 80 (2/0) : Ostali satovi, s mehanizmom za osobne satove, osim satova iz tarifnog broja|9104
 • 9104000000 80 (2/0) : Satovi za instrument ploče i slične vrste satova za vozila, zrakoplove, svemirske letjelice ili plovila
 • 9105000000 80 (9/0) : Ostali satovi
 • 9106000000 80 (2/0) : Aparati za bilježenje vremena i aparati za mjerenje, bilježenje ili drukčije označivanje vremenskih intervala, sa satnim mehanizmom ili sa sinkronim motorom (na primjer, za registraciju vremena, za bilježenje vremena i datuma)
 • 9107000000 80 (2/0) : Vremenske sklopke, sa satnim mehanizmom ili sinkronim motorom
 • 9108000000 80 (6/0) : Satni mehanizmi za osobne satove, kompletni i sastavljeni
 • 9109000000 80 (2/0) : Satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni
 • 9110000000 80 (5/0) : Kompletni mehanizmi za osobne ili druge satove, nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (satni mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za osobne ili druge satove, sastavljeni; nekompletni mehanizmi za osobne ili druge satove, nesastavljeni
 • 9111000000 80 (4/0) : Kućišta za osobne satove i njihovi dijelovi
 • 9112000000 80 (2/0) : Kučišta za ostale satove i kućišta slične vrste za ostalu robu iz ovog poglavlja te njihovi dijelovi
 • 9113000000 80 (3/0) : Remeni i narukvice za osobne satove te dijelovi za njih
 • 9114000000 80 (4/0) : Ostali dijelovi osobnih ili drugih satova