KONSTRUKCIJE.

КОНСТРУКЦИИ 4 KONSTRUKCE 85 KONSTRUKTIONER 7 KONSTRUKTION 803 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 STRUCTURES 133 CONSTRUCCION 172 RAKENNE 16 CONSTRUCTION 54 SZERKEZETEK ÉS RÉSZEI 5 COSTRUZIONI 20 KONSTRUKCIJOS 2 KONSTRUKCIJAS 2 CONSTRUCTIEWERKEN 78 KONSTRUKCJE 165 CONSTRUCAO 8 CONSTRUCŢII 6 KONŠTRUKCIE 33 OGRODJA 2 KONSTRUKTION 22

Montažna kuća, u nesastavljenom stanju, koja…

od kovina; od čelika; nesastavljen; konstrukcije; prethodno konfekcioniranod kovina; od čelika; nesastavljen; konstrukcije; prethodno konfekcioniran

Montažna kuća, u nesastavljenom stanju, koja se sastoji od 2 ili više osnovnih tipova modula.

Osnovni tipovi modula su: stambeni modul dimenzija 6 m x 2,5 m x 3 m i ulazni modul dimenzija 3 m x 2,5 m x 3 m, (DxŠxV).

Montažna kuća ima čeličnu konstrukciju, a zidovi i podovi su izrađeni od OSB ploča, toplinske izolacije, limova i gips kartonskih ploča pričvršćenih na čeličnu konstrukciju.

Kuća ima ugrađene električne i vodovodne instalacije, a može imati ugrađenu opremu za grijanje i klimatizaciju, sanitarnu opremu, kuhinjsku opremu i ugrađeno pokućstvo ili namijenjeno ugradnji.

Isporučuje se u nesastavljenom stanju u obliku gotovih modula za brzu montažu. Razvrstavanje u navedenu tarifnu oznaku uvjetovano je istovremenim podnošenjem cjelovite montažne kuće u nesastavljenom stanju ili necjelovite montažne kuće s bitnim značajkama cjelovite, u nesastavljenom stanju.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: OD KOVINA OD ČELIKA NESASTAVLJEN KONSTRUKCIJE PRETHODNO KONFEKCIONIRAN

Polukružna tuš kabina (bez kade), dimenzija…

tuševi; od stakla; od aluminija; kabina; za kupaonice; profili;…

Polukružna tuš kabina (bez kade), dimenzija 90 x 90x195 cm, sastavljena od 4 staklena panela (dva fiksna i dva pomična koji služe kao vrata) i aluminijskih profila koji čine konstrukciju tuš kabine na koju su pričvršćeni stakleni paneli.

Okvir od aluminijskih profila nalazi se na sve četiri strane tuš kabine. Na fiksne staklene panele pričvršćene su gumene brtve, a na pomične staklene panele (vrata) pričvršćene su gumene magnetne brtve, ručke od plastične mase i metalni kotačići koji se klize po vodilicama od aluminija i omogućavaju otvaranje i zatvaranje vrata.

Proizvod se isporučuje u nesastavljenom stanju.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: TUŠEVI OD STAKLA OD ALUMINIJA KABINA ZA KUPAONICE PROFILI NESASTAVLJEN KONSTRUKCIJE