U PRAHU.

КАТО ПРАХ 90 JAKO PRÁŠEK 576 I PULVERFORM 109 ALS PULVER 2565 ΣΕ ΣΚΟΝΗ 80 AS POWDER 1032 EN MATERIAL PULVERIZADO 3 JAUHEENA 130 EN POUDRE 1528 POR FORMÁBAN 48 IN POLVERE 116 MILTELIŲ PAVIDALO 14 KĀ PULVERIS 71 ALS POEDER 1308 JAKO PROSZEK 345 EM PO 25 CA PUDRĂ 27 AKO PRÁŠOK 144 V PRAHU 105 I PULVERFORM 304

Permeat u prahu svojstvenog mliječnog mirisa.…

Permeat u prahu svojstvenog mliječnog mirisa. Dobiven je procesom ultrafiltracije obranog mlijeka i daljnjim dehidriranjem, bez dodanih šećera ili drugih sladila. Priprema se otapanjem propisane količine u vodi. Proizvod se pakira u vreće od 25 kg (polietilen + papir).

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: U PRAHU U VREĆAMA OBRANO MLIJEKO LAKTOZA

Cement koji se sastoji od 65-79% portlandskog…

Cement koji se sastoji od 65-79% portlandskog cementnog klinkera, 21-35% kalcijskog letećeg pepela i do 5 % prirodnog gipsa. Cement je namijenjen za pripremu betona i morta za građevinske radove. Isporučuje se u rasutom stanju ili u vrećama mase 20, 25, 40 i 50 kg.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: U PRAHU MJEŠAVINE HIDRAULIČKI CEMENTI

Cement koji se sastoji od 45-64% portlandskog…

Cement koji se sastoji od 45-64% portlandskog cementnog klinkera, 36-55% kalcijskog letećeg pepela i do 5 % prirodnog gipsa. Cement je namijenjen za pripremu betona i morta za građevinske radove. Isporučuje se u rasutom stanju ili u vrećama mase 20, 25, 40 i 50 kg.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: U PRAHU MJEŠAVINE HIDRAULIČKI CEMENTI

Beta-karoten u obliku praha narančaste boje…

u prahu; dodaci prehrani; u vrećicama; sirovine

Beta-karoten u obliku praha narančaste boje u pakiranju u vrećicama od 1 kg. Proizvod sadrži 10% beta-karotena, koristi se kao sirovina u proizvodnji dodataka prehrani.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: U PRAHU DODACI PREHRANI U VREĆICAMA SIROVINE