OSTALI GOTOVI TEKSTILNI PROIZVODI; KOMPLETI; RABLJENA ODJEĆA I RABLJENI TEKSTILNI PROIZVODI; OTPADNE KRPE.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

 • 6301000000 10: POTPOGLAVLJE|I - OSTALI GOTOVI TEKSTILNI PROIZVODI
 • 6301000000 80 (5/0) : Pokrivači (deke) i putne deke
 • 6302000000 80 (19/0) : Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje
 • 6303000000 80 (7/0) : Zavjese (uključujući draperije) i unutarnje rolete; kratke ukrasne draperije za prozore i krevete
 • 6304000000 80 (9/0) : Ostali proizvodi za unutarnje opremanje, isključujući proizvode iz tarifnog broja|9404
 • 6305000000 80 (7/0) : Vreće i vrećice, vrsta koje se rabi za pakiranje robe
 • 6306000000 80 (9/0) : Cerade, nadstrešnice i tende za sunce; šatori; jedra za plovila, daske za jedrenje ili suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje
 • 6307000000 80 (3/0) : Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću
 • 6308000000 10: POTPOGLAVLJE|II - KOMPLETI
 • 6308000000 80 (3/0) : Kompleti koji se sastoje od tkanine i pređe, neovisno sadrže li pribor ili ne, za izradu prostirki, tapiserija, vezenog stolnog rublja ili salveta ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 6309000000 10: POTPOGLAVLJE|III - RABLJENA ODJEĆA I RABLJENI TEKSTILNI PROIZVODI; OTPADNE KRPE
 • 6309000000 80: Rabljena odjeća i ostali rabljeni proizvodi
 • 6310000000 80 (2/0) : Rabljene ili nove otpadne krpe, otpadni konopi, uzice i užad te rabljeni proizvodi od konopa, uzica i užadi, od tekstilnih materijala