VATA, PUST I NETKANI MATERIJALI; POSEBNA PREĐA; KONOPI, UZICE I UŽAD TE PROIZVODI OD NJIH.

  • 5601000000 80 (5/0) : Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna, dužine ne veće od 5 mm (flok), tekstilni prah i nope
  • 5602000000 80 (5/0) : Pust, neovisno je li impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran ili ne
  • 5603000000 80 (10/0) : Netkani materijali, neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani ili ne
  • 5604000000 80 (2/0) : Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom
  • 5605000000 80: Metalizirana pređa, neovisno je li obavijena ili ne, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom
  • 5606000000 80 (4/0) : Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 (osim pređe iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjske dlake); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama
  • 5607000000 80 (8/0) : Konopi, uzice i užad, neovisno jesu li upleteni ili opleteni ili ne, te neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom ili ne
  • 5608000000 80 (4/0) : Uzlani mrežasti proizvodi od konopa, uzica ili užadi; gotove ribarske mreže i ostale gotove mreže, od tekstilnog materijala
  • 5609000000 80: Proizvodi od pređa, vrpca i sličnih proizvoda iz tarifnog broja 5404 ili 5405, konopa, uzica ili užadi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu