ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM.

 • 7601000000 80 (2/0) : Aluminium nieobrobione plastycznie
 • 7602000000 80 (4/0) : Odpady i złom aluminium
 • 7603000000 80 (2/0) : Proszki i płatki aluminium
 • 7604000000 80 (4/0) : Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium
 • 7605000000 80 (6/0) : Drut aluminiowy
 • 7606000000 80 (6/0) : Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium
 • 7607000000 80 (4/0) : Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm
 • 7608000000 80 (2/0) : Rury i przewody rurowe, z aluminium
 • 7609000000 80 (3/1) : Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium
 • 7610000000 80 (2/0) : Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach
 • 7611000000 80: Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
 • 7612000000 80 (2/0) : Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
 • 7613000000 80 (3/0) : Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz
 • 7614000000 80 (2/0) : Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie
 • 7615000000 80 (2/0) : Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z aluminium; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne, z aluminium; wyroby sanitarne i ich części, z aluminium
 • 7616000000 80 (4/0) : Pozostałe artykuły z aluminium