ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI.

 • 7301000000 80 (2/0) : Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali
 • 7302000000 80 (4/0) : Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn
 • 7303000000 80 (2/0) : Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa
 • 7304000000 80 (18/0) : Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali
 • 7305000000 80 (9/0) : Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali
 • 7306000000 80 (13/0) : Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane)
 • 7307000000 80 (13/0) : Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali
 • 7308000000 80 (5/0) : Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali
 • 7309000000 80 (7/0) : Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
 • 7310000000 80 (4/0) : Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
 • 7311000000 80 (9/0) : Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali
 • 7312000000 80 (2/0) : Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i tym podobne, z żeliwa lub stali, nieizolowane elektrycznie
 • 7313000000 80: Drut kolczasty z żeliwa lub stali; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny, w rodzaju stosowanych na ogrodzenia, z żeliwa lub stali
 • 7314000000 80 (13/0) : Tkanina (włączając taśmy bez końca), krata, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana z żeliwa lub stali
 • 7315000000 80 (10/0) : Łańcuch i jego części, z żeliwa lub stali
 • 7316000000 80: Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub stali
 • 7317000000 80 (4/2) : Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali, nawet z główkami z innych metali, ale z wyłączeniem tych, które mają główki z miedzi
 • 7318000000 80 (14/0) : Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali
 • 7319000000 80 (2/0) : Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania i podobne artykuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • 7320000000 80 (3/0) : Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub stali
 • 7321000000 80 (9/0) : Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub stali
 • 7322000000 80 (4/0) : Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali
 • 7323000000 80 (7/0) : Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne, z żeliwa lub stali
 • 7324000000 80 (5/0) : Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali
 • 7325000000 80 (4/0) : Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali
 • 7326000000 80 (5/0) : Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali