WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE ORAZ WYROBY Z WIKLINY.

  • 4601000000 80 (9/0) : Plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, nawet złożone w pasma; materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, połączone razem w równoległe pasma lub tkane, w postaci arkuszy, nawet w postaci gotowych wyrobów (na przykład mat, materiałów na maty, osłon)
  • 4602000000 80 (5/0) : Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby wykonane bezpośrednio do kształtu z materiałów do wyplatania lub wykonane z towarów objętych pozycją 4601; artykuły z luffy