Pozostałe / Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305.

Français 1 Nederlands 1

  • - - 2306900500 80: Z zarodków kukurydzy
  • - - 2306901100 10: Pozostałe
  • - - - 2306901100 20: Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy
  • - - - - 2306901100 80: Zawierające 3 % masy oliwy lub mniej
  • - - - - 2306901900 80: Zawierające więcej niż 3 % masy oliwy
  • - - - 2306909000 80: Pozostałe

Pokruszone pestki oliwne stanowiące pozostałość…

Pokruszone pestki oliwne stanowiące pozostałość po procesie produkcji oliwy z oliwek; wykorzystywane jako biomasa na opał.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: POCHODZENIA ROŚLINNEGO