PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY.

 • 7101000000 10: I. PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE ORAZ KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE
 • 7101000000 80 (4/0) : Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu
 • 7102000000 80 (7/0) : Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone
 • 7103000000 80 (4/0) : Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu
 • 7104000000 80 (3/0) : Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, nieoprawione lub nieobsadzone; kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu
 • 7105000000 80 (2/0) : Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
 • 7106000000 10: II. METALE SZLACHETNE I METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM
 • 7106000000 80 (4/0) : Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
 • 7107000000 80: Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • 7108000000 80 (5/0) : Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
 • 7109000000 80: Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • 7110000000 80 (12/0) : Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
 • 7111000000 80: Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • 7112000000 80 (5/0) : Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych
 • 7113000000 10: III. BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY
 • 7113000000 80 (4/0) : Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym
 • 7114000000 80 (4/0) : Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
 • 7115000000 80 (2/0) : Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
 • 7116000000 80 (2/0) : Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)
 • 7117000000 80 (4/0) : Sztuczna biżuteria
 • 7118000000 80 (2/0) : Monety