MIĘSO I PODROBY JADALNE.

  • 0201000000 80 (3/0) : Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
  • 0202000000 80 (3/0) : Mięso z bydła, zamrożone
  • 0203000000 80 (8/0) : Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0204000000 80 (11/0) : Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0205000000 80 (2/0) : Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0206000000 80 (11/0) : Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0207000000 80 (23/0) : Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją|0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0208000000 80 (6/0) : Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0209000000 80 (2/0) : Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
  • 0210000000 80 (10/0) : Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów