RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ.

 • 2601000000 80 (4/0) : Rudy i koncentraty żelaza, włącznie z wyprażonymi pirytami żelazowymi
 • 2602000000 80: Rudy i koncentraty manganu, włączając żelazonośne rudy i koncentraty manganu o zawartości manganu 20|% lub większej, w przeliczeniu na suchą masę
 • 2603000000 80: Rudy i koncentraty miedzi
 • 2604000000 80: Rudy i koncentraty niklu
 • 2605000000 80: Rudy i koncentraty kobaltu
 • 2606000000 80: Rudy i koncentraty glinu
 • 2607000000 80 (0/1) : Rudy i koncentraty ołowiu
 • 2608000000 80: Rudy i koncentraty cynku
 • 2609000000 80: Rudy i koncentraty cyny
 • 2610000000 80: Rudy i koncentraty chromu
 • 2611000000 80: Rudy i koncentraty wolframu
 • 2612000000 80 (2/0) : Rudy i koncentraty uranu lub toru
 • 2613000000 80 (2/0) : Rudy i koncentraty molibdenu
 • 2614000000 80: Rudy i koncentraty tytanu
 • 2615000000 80 (2/0) : Rudy i koncentraty niobu, tantalu, wanadu i cyrkonu
 • 2616000000 80 (2/0) : Rudy i koncentraty metali szlachetnych
 • 2617000000 80 (2/0) : Pozostałe rudy i koncentraty
 • 2618000000 80: Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji żeliwa lub stali
 • 2619000000 80 (2/0) : Żużel (inny niż żużel granulowany), zgorzeliny i pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali
 • 2620000000 80 (12/0) : Żużel, popiół i pozostałości (inne niż z produkcji żeliwa lub stali), zawierające metale, arsen lub ich związki
 • 2621000000 80 (2/0) : Pozostały żużel i popiół, włączając popiół z wodorostów morskich (brunatnic); popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych