Estry kwasu siarkowego i węglowego, ich sole oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne.

  • - - - 2920901010 80: Siarczan dietylu (CAS RN 64-67-5)
  • - - - 2920901020 80: Diwęglan diallilo-2,2'-oksydietylu (CAS RN 142-22-3)
  • - - - 2920901040 80: Węglan dimetylu (CAS RN 616-38-6)
  • - - - 2920901050 80: Diwęglan di-tert-butylu (CAS RN 24424-99-5)
  • - - - 2920901060 80: Metylowęglan 2,4 di-tert-butylo-5-nitrofenylu (CAS RN 873055-55-1)
  • - - - 2920901070 80: Siarczan dimetylu (CAS RN 77-78-1)
  • - - - 2920901080 80: 2- [2- (2-tridekoksyetoksy) etoksy] etylosiarczan sodu (CAS RN 25446-78-0) w postaci ciekłej pasty, o zawartości wody 62 % masy lub większej, ale nie większej niż 65 % masy
  • - - - 2920901090 80: Pozostałe

Produkt w postaci wodnego roztworu laurylosiarczanu…

Produkt w postaci wodnego roztworu laurylosiarczanu sodu (CAS: 151-21-3), przeznaczony do celów laboratoryjnych, badań i do produkcji.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ZWIĄZKI ORGANICZNE W ROZTWORZE WODNYM DO UŻYTKU LABORATORYJNEGO CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI