O zawartości tlenku glinu 98,5 % masy lub więcej.

Čeština 1 Deutsch 6 Français 1 Nederlands 1 Slovenščina 3

Produkt w postaci ziaren o barwie od szarobiałej…

ścierny; tlenek glinu; do produkcji; jako ziarna

Produkt w postaci ziaren o barwie od szarobiałej do śnieżnobiałej, będący elektrokorundem szlachetnym uzyskiwanym w wyniku topienia boksytu w piecu oporowo-łukowym.

W składzie: tlenek glinu Al2O3 - min. 98,5 %, tlenek sodu Na2O – max 0,60%, tlenek żelaza Fe2O3 - max 0,50 %, ditlenek krzemu SiO2 - max 0,25 %.

Uziarnienie elektrokorundu szlachetnego: F 120: 0,090-0,125 mm; F 150: 0,063-0,106 mm; F 180: 0,090-0,063 mm.

Materiał stosowany do produkcji materiałów ściernych, do obróbki strumieniowo-ściernej oraz do produkcji wysokoglinowych wyrobów ogniotrwałych.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ŚCIERNY TLENEK GLINU DO PRODUKCJI JAKO ZIARNA

Produkt w postaci ziaren o barwie od szarobiałej…

Produkt w postaci ziaren o barwie od szarobiałej do śnieżnobiałej, będący elektrokorundem szlachetnym uzyskiwanym w wyniku topienia boksytu w piecu oporowo-łukowym.

W składzie: tlenek glinu Al2O3 - min. 98,5 %, tlenek żelaza Fe2O3 - max 0,50 %, ditlenek krzemu SiO2 - max 0,25 %.

Uziarnienie elektrokorundu szlachetnego: 1,400-2,000 mm; 1,180-1,700 mm; 1,000-1,400 mm; 0,250-0,355 mm; 0,212-0,300 mm; 0,106-0,150 mm.

Materiał stosowany do produkcji materiałów ściernych, do obróbki strumieniowo-ściernej oraz do produkcji wysokoglinowych wyrobów ogniotrwałych.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ŚCIERNY TLENEK GLINU DO PRODUKCJI JAKO ZIARNA

Produkt w postaci ziaren o barwie od szarobiałej…

Produkt w postaci ziaren o barwie od szarobiałej do śnieżnobiałej, będący elektrokorundem szlachetnym uzyskiwanym w wyniku topienia boksytu w piecu oporowo-łukowym.

W składzie: tlenek glinu Al2O3 - min. 98,5 %, tlenek żelaza Fe2O3 - max 0,50 %, ditlenek krzemu SiO2 - max 0,25 %.

Uziarnienie elektrokorundu szlachetnego: 0,710-1,000 mm; 0,600-0,850 mm; 0,500-0,710 mm; 0,425-0,600 mm; 0,355-0,500 mm; 0,300-0,425 mm; 0,150-0,212 mm; 0,053-0,075 mm.

Materiał stosowany do produkcji materiałów ściernych, do obróbki strumieniowo-ściernej oraz do produkcji wysokoglinowych wyrobów ogniotrwałych.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ŚCIERNY TLENEK GLINU DO PRODUKCJI JAKO ZIARNA OGNIOTRWAŁE

Produkt w postaci ziaren o barwie od szarobiałej…

Produkt w postaci ziaren o barwie od szarobiałej do śnieżnobiałej, będący elektrokorundem szlachetnym uzyskiwanym w wyniku topienia boksytu w piecu oporowo-łukowym.

W składzie: tlenek glinu Al2O3 - 98,5 %, tlenek żelaza Fe2O3 - max 0,50 %, ditlenek krzemu SiO2 - max 0,25 %.

Uziarnienie elektrokorundu szlachetnego: 325 mesh; 0 - 0,1 mm; 0 - 0,5 mm; 0,5 - 1,0 mm, 0 - 1,0 mm; 1 - 3 mm; 3 - 6 mm.

Materiał stosowany do produkcji materiałów ściernych, do obróbki strumieniowo-ściernej oraz do produkcji wysokoglinowych wyrobów ogniotrwałych.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ŚCIERNY DITLENEK KRZEMU TLENEK GLINU DO PRODUKCJI JAKO ZIARNA