CZYSTY CHEMICZNIE.

ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ 51 CHEMICKY ČISTÝ 27 KEMISK RENT 1 CHEMISCH REIN 933 ΑΓΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 7 CHEMICALLY PURE 205 QUIMICAMENTE PURO 6 KEMIALLISESTI PUHDAS 1 PUR CHIMIQUEMENT 46 VEGYTISZTA 15 CHIMICAMENTE PURO 3 CHEMISCH ZUIVER 32 QUIMICAMENTE PURO 1 CHIMIC PUR 1 CHEMICKY ČISTÝ 6 KEMIČNO ČIST 15 KEMISKT REN 8

Produkt w postaci białego proszku, będący…

Produkt w postaci białego proszku, będący substancją aktywną o nazwie Cyproconazole o czystości min. 96%. Substancja o numerze CAS 94361-06-5, stosowana do produkcji środków ochrony roślin.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE

Produkt w postaci proszku barwy kremowej…

Produkt w postaci proszku barwy kremowej będący czystym chemicznie kannabidiolem (CBD), w którym zawartość tetrahydrokannabinolu (?9 –THC) wynosi mniej niż granica oznaczalności (tj. poniżej 0,1%). Substancja jest półproduktem mającym zastosowanie jako składnik w produkcji kosmetyków.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2019-001573.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI

Produkt w postaci krystalicznego ciała stałego,…

Produkt w postaci krystalicznego ciała stałego, tworzącego płatki o barwie białej do kremowej i neutralnym zapachu, będący czystym chemicznie kwasem 12-hydroksystearynowym o numerze CAS 106-14-9. Towar przeznaczony głównie do produkcji polioli poliestrowych.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI JAKO PŁATKI