CZYSTY CHEMICZNIE.

ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ 50 CHEMICKY ČISTÝ 27 KEMISK RENT 1 CHEMISCH REIN 920 ΑΓΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 7 CHEMICALLY PURE 199 QUIMICAMENTE PURO 5 KEMIALLISESTI PUHDAS 1 PUR CHIMIQUEMENT 30 VEGYTISZTA 14 CHIMICAMENTE PURO 3 CHEMISCH ZUIVER 32 QUIMICAMENTE PURO 1 CHIMIC PUR 1 CHEMICKY ČISTÝ 6 KEMIČNO ČIST 15 KEMISKT REN 8

Preparat w postaci żółto-brązowej ciecz cieczy,…

Preparat w postaci żółto-brązowej ciecz cieczy, będący substancją aktywną – S-metolachlorem o czystości min. 98%. Substancja o numerze CAS 87392-12-9, stosowana do produkcji środków ochrony roślin.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci żółtego lub żółtozielonego…

Produkt w postaci żółtego lub żółtozielonego proszku, będący czystym chemicznie tritlenkiem wolframu o numerze CAS 1314-35-8.

Produkt handlowy zawiera min. 99,5% tritlenku wolframu. Stosowany jest do produkcji proszku wolframu.

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-00680 z dnia 20.05.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI TLENKI

Substancja aktywna w postaci białego proszku…

Substancja aktywna w postaci białego proszku o nazwie Dodyna i o czystości min. 97,5 %. Substancja o numerze CAS 2439-10-3, stosowana do produkcji środków ochrony roślin.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI

Produkt w postaci białego proszku będący…

Produkt w postaci białego proszku będący tlenkiem cynku ZnO o wysokiej czystości (min. 99,5%). Tlenek cynku przeznaczony jest do stosowania w przemyśle gumowym, w przemyśle ceramicznym, w przemyśle szklarskim, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI