W ROZTWORZE WODNYM.

VE VODNÉM ROZTOKU 5 I VANDIG OPLØSNING 1 IN WÄSSRIGER LÖSUNG 30 IN AQUEOUS SOLUTION 29 EN DISOLUCION ACUOSA 7 VESILIUOKSENA 4 EN SOLUTION AQUEUSE 79 U VODENOJ OTOPINI 5 VIZES OLDATBAN 1 IN SOLUZIONE ACQUOSA 6 IN MET WATER VERDUNDE OPLOSSING 2 EM SOLUCAO AQUOSA 4 SUB FORMĂ DE SOLUŢIE APOASĂ 3 VO VODNOM ROZTOKU 3 V VODNI RAZTOPINI 1 I VATTENLÖSNING 5

Substancja aktywna w postaci wodnego roztworu…

Substancja aktywna w postaci wodnego roztworu kwasu 2-chloroetylofosfonowego o numerze CAS 16672-87-0, o zawartości min. 70% masy.

Produkt przeznaczony do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2018-000131 z dnia 31.01.2018 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN ZWIĄZKI ORGANICZNE W ROZTWORZE WODNYM CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Substancja aktywna w postaci wodnego roztworu…

Substancja aktywna w postaci wodnego roztworu kwasu 2-chloroetylofosfonowego o numerze CAS 6672-87-0, o zawartości min. 70% masy.

Produkt przeznaczony do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2018-000131 z dnia 31.01.2018 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN ZWIĄZKI ORGANICZNE W ROZTWORZE WODNYM CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci wodnego roztworu laurylosiarczanu…

Produkt w postaci wodnego roztworu laurylosiarczanu sodu (CAS: 151-21-3), przeznaczony do celów laboratoryjnych, badań i do produkcji.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ZWIĄZKI ORGANICZNE W ROZTWORZE WODNYM DO UŻYTKU LABORATORYJNEGO CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI

Produkt w postaci wodnego roztworu soli sodowej…

Produkt w postaci wodnego roztworu soli sodowej kwasu iminodibursztynowego, przeznaczony do stosowania jako czynnik chelatyzujący używany do produkcji nawozów - chelatów mikroelementowych, może być stosowany także jako środek powierzchniowo czynny.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: W ROZTWORZE WODNYM SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI

Produkt w postaci ciemnobrązowej cieczy o…

Produkt w postaci ciemnobrązowej cieczy o charakterystycznym zapachu, będący roztworem wodnym na bazie lignosulfonianów magnezu z dodatkiem m.in. cukru i środków konserwujących.

Towar stosowany jako domieszka do betonu opóźniająca wiązanie. Produkt pakowany w beczkach (po 230 kg) lub w kontenerach (po 1000 kg).

Numer WIT:
PLPL-WIT-2016-01370.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: CUKIER BIAŁY MIESZANKI W ROZTWORZE WODNYM

Roztwór wodny będący mieszaniną substancji…

Roztwór wodny będący mieszaniną substancji białkowych (prokolagenu) i sorbinianu potasu, przeznaczony do produkcji kosmetyków. Preparat posiada właściwości nawilżające, odżywcze i filmotwórcze.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI BIAŁKA W ROZTWORZE WODNYM DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO

Substancja aktywna w postaci roztworu wodnego…

Substancja aktywna w postaci roztworu wodnego kwasu 2-chloroetylo-fosfonowego. Substancja o numerze CAS 16672-87-0, stosowana do produkcji środków ochrony roślin.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: W ROZTWORZE WODNYM DO PRODUKCJI

Produkt w postaci lepkiej zawiesiny o brunatnym…

Produkt w postaci lepkiej zawiesiny o brunatnym kolorze, będący wodnym roztworem żywych mikroorganizmów Trichoderma lignorum z niewielką zawartością resztek pożywki hodowlanej i substancji spożywczych typu benzoesan sodowy.

Preparat przeznaczony jest do stosowania w rolnictwie jako środek zapobiegający powstawaniu chorób.

Wyrób przeznaczony jest do każdego rodzaju roślin.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: W ROZTWORZE WODNYM HODOWLE MIKROORGANIZMÓW DLA ROLNICTWA

Wodny zmywacz przeznaczony do usuwania pozostałości…

Wodny zmywacz przeznaczony do usuwania pozostałości po lutowaniu, służy do czyszczenia ramek agregatów lutowniczych, szablonów oraz sit, powoduje zmydlanie kalafoni oraz rozpuszczanie resztek topnika.

W składzie preparatu są środki powierzchniowo czynne. Produkt w opakowaniu do sprzedaży detalicznej.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W ROZTWORZE WODNYM SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE DO CZYSZCZENIA