WALCOWANY NA ZIMNO #4.

VÁLCOVANÉ ZA STUDENA 27 KALTGEWALZT 80 ΑΠΟ ΕΛΑΣΗ ΣΕ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 COLD ROLLED 25 LAMINADO EN FRIO 5 KÜLMVALTSITUD 1 KYLMÄVALSSATTU 4 LAMINÉ À FROID 13 HIDEGEN HENGERELT 7 LAMINATO A FREDDO 60 ŠALTAI VALCUOTI 2 AUKSTI VELMĒTS 2 KOUD GEWALST 11 VALCOVANÝ ZA STUDENA 4 KALLVALSAD 9

Blacha ze stali niestopowej uspokojonej aluminium,…

Blacha ze stali niestopowej uspokojonej aluminium, walcowana na zimno, o płaskiej powierzchni, o pełnym przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy), o szerokości od 900 mm do 1500 mm, o grubości od 0,3 mm do 2 mm, pokryta metodą ogniową powłoką będącą stopem trzech metali nieszlachetnych: cynku, aluminium i magnezu, gdzie cynk przeważa nad pozostałymi składnikami stopowymi.

Powierzchnia nieolejowana, pasywowana chemicznie. Wyrób zwinięty w krąg o masie od 100 kg do 25 ton.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ZE STALI BLACHY WALCOWANY NA ZIMNO WALCOWANY, METAL

Blacha ze stali niestopowej, walcowana na…

Blacha ze stali niestopowej, walcowana na zimno, o płaskiej powierzchni, o pełnym przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy), o szerokości powyżej 600 mm, ocynkowana obustronnie metodą ogniową, a następnie pokryta powłoką z tworzywa sztucznego.

Wyrób jest zwinięty w krąg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ZE STALI Z TWORZYWEM SZTUCZNYM POKRYWANY METALEM BLACHY WALCOWANY NA ZIMNO BLACHA (STALOWA) OCYNOWANA

Blacha ze stali niestopowej, walcowana na…

Blacha ze stali niestopowej, walcowana na zimno, o pełnym przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy), o szerokości od 900 mm do 1500 mm, o grubości od 0,3 mm do 2 mm, o długości od 100 m do 8000 m, ocynkowana metodą ogniową, bez pasywacji chemicznej.

Zwinięta w krąg o masie od 100 kg do 22 ton.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ZE STALI BLACHY WALCOWANY NA ZIMNO WALCOWANY, METAL

Blacha ze stali niestopowej, walcowana na…

Blacha ze stali niestopowej, walcowana na zimno, o pełnym przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy), o szerokości od 900 mm do 1500 mm, o grubości od 0,3 mm do 2 mm, o długości od 100 m do 8000 m, zwinięta w krąg o masie od 100 kg do 22 ton, ocynkowana ogniowo, pasywowana chemicznie.

Stal uspokojona aluminium, zawierająca m.in. 0,07% węgla, 0,033% aluminium, niezawierająca niobu, tytanu i wanadu.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ZE STALI WALCOWANY NA ZIMNO WALCOWANY, METAL