WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

 • 5501000000 80 (5/0) : Kabel z włókna ciągłego syntetycznego
 • 5502000000 80 (2/0) : Kabel z włókna ciągłego sztucznego
 • 5503000000 80 (7/0) : Włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia
 • 5504000000 80 (2/0) : Włókna odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia
 • 5505000000 80 (2/0) : Odpady (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną), włókien chemicznych
 • 5506000000 80 (5/0) : Włókna odcinkowe syntetyczne, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przerobione do przędzenia
 • 5507000000 80: Włókna odcinkowe sztuczne, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia
 • 5508000000 80 (2/0) : Nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
 • 5509000000 80 (25/0) : Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej
 • 5510000000 80 (6/0) : Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej
 • 5511000000 80 (3/0) : Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych chemicznych, pakowana do sprzedaży detalicznej
 • 5512000000 80 (9/0) : Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85|% masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych
 • 5513000000 80 (15/0) : Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85|% masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85|% masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej przekraczającej 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych
 • 5516000000 80 (25/0) : Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych