PRODUSE FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

  • 3701000000 80 (6/0) : Plăci și filme fotografice plane, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale decât hârtia, cartonul sau textilele; filme fotografice plane cu developare și revelare instantanee, sensibilizate, neimpresionate, chiar în încărcătoare
  • 3702000000 80 (20/0) : Pelicule fotografice sensibilizate, neimpresionate, în role, din alte materiale decât hârtia, cartonul sau textilele; pelicule fotografice cu developare și revelare instantanee, în role, sensibilizate, neimpresionate
  • 3703000000 80 (3/0) : Hârtii, cartoane și textile, fotografice, sensibilizate, neimpresionate
  • 3704000000 80 (2/0) : Plăci, pelicule, filme, hârtii, cartoane și textile fotografice, impresionate, dar nedevelopate
  • 3705000000 80 (2/0) : Plăci și pelicule fotografice, impresionate și developate, altele decât filmele cinematografice
  • 3706000000 80 (2/0) : Filme cinematografice impresionate și developate, care conțin sau nu înregistrarea sunetului sau care conțin numai înregistrarea sunetului
  • 3707000000 80 (2/0) : Preparate chimice pentru utilizări fotografice (altele decât lacurile, cleiurile, adezivii și preparatele similare); produse neamestecate, pentru utilizări fotografice, dozate sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul într-o formă gata de folosire