LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

 • 4401000000 80 (10/0) : Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare
 • 4402000000 80 (2/0) : Cărbune de lemn (inclusiv cărbunele din coji sau din nuci), chiar aglomerat
 • 4403000000 80 (22/0) : Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat
 • 4404000000 80 (2/0) : Lemn pentru dogărie; prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal; lemn simplu degroșat sau rotunjit dar nestrunjit, necurbat sau altfel prelucrat, pentru bastoane, umbrele, mânere de scule sau similare; lemn sub formă de eclise, lame, benzi și produse similare
 • 4405000000 80: Lână de lemn; făină de lemn
 • 4406000000 80 (6/0) : Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare
 • 4407000000 80 (21/0) : Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm
 • 4408000000 80 (5/0) : Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm
 • 4409000000 80 (5/0) : Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap
 • 4410000000 80 (5/0) : Plăci aglomerate, panouri numite "oriented strand board" (OSB) și panouri similare (de exemplu, panourile numite "waferboard"), din lemn sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici
 • 4411000000 80 (8/0) : Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau alți lianți organici
 • 4412000000 80 (9/0) : Placaj, lemn furniruit și lemn stratificat similar
 • 4413000000 80: Lemn "densificat", în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile
 • 4414000000 80 (2/0) : Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare
 • 4415000000 80 (2/0) : Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn
 • 4416000000 80: Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele
 • 4417000000 80: Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi de perii, cozi de mături sau de perii, din lemn; forme, calapoade și șanuri pentru încălțăminte, din lemn
 • 4418000000 80 (13/0) : Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, inclusiv panouri celulare, panouri asamblate pentru acoperit podeaua și șindrile ("shingles" și "shakes"), din lemn
 • 4419000000 80 (5/0) : Articole de masă sau de bucătărie, din lemn
 • 4420000000 80 (2/0) : Lemn marchetat și lemn încrustat; sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau argintărie și articole similare, din lemn; statuete și alte obiecte de ornament, din lemn; articole de mobilier din lemn, necuprinse la capitolul 94
 • 4421000000 80 (4/0) : Alte articole din lemn