MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

 • 3901000000 10: I.|FORME PRIMARE
 • 3901000000 80 (5/0) : Polimeri de etilenă, în forme primare
 • 3902000000 80 (4/0) : Polimeri de propilenă sau de alte olefine, sub forme primare
 • 3903000000 80 (6/0) : Polimeri de stiren, sub forme primare
 • 3904000000 80 (11/0) : Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, sub forme primare
 • 3905000000 80 (10/0) : Polimeri de acetat de vinil sau de alți esteri de vinil sub forme primare; alți polimeri de vinil sub forme primare
 • 3906000000 80 (2/0) : Polimeri acrilici sub forme primare
 • 3907000000 80 (12/0) : Poliacetali, alți polieteri și rășini epoxidice, sub forme primare; policarbonați, rășini alchidice, poliesteri alilici și alți poliesteri, sub forme primare
 • 3908000000 80 (2/0) : Poliamide sub forme primare
 • 3909000000 80 (7/0) : Rășini aminice, rășini fenolice și poliuretani, sub forme primare
 • 3910000000 80 (12/0) : Siliconi sub forme primare
 • 3911000000 80 (2/0) : Rășini de petrol, rășini cumaron-indenice, politerpene, polisulfuri, polisulfoni și alte produse menționate la nota|3|din prezentul capitol, nedenumite și neclasificate în altă parte, sub forme primare
 • 3912000000 80 (8/0) : Celuloză și derivații ei chimici, nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare
 • 3913000000 80 (2/0) : Polimeri naturali (de exemplu, acid alginic) și polimeri naturali modificați (de exemplu, proteine întărite, derivați chimici ai cauciucului natural), nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare
 • 3914000000 80 (0/1) : Schimbători de ioni pe bază de polimeri de la pozițiile|3901-3913, sub forme primare
 • 3915000000 10: II.|DEȘEURI, ȘPAN, TALAȘ, SPĂRTURI; SEMIFABRICATE; ARTICOLE
 • 3915000000 80 (4/0) : Deșeuri, șpan, talaș, spărturi de materiale plastice
 • 3916000000 80 (3/0) : Monofilamente a căror dimensiune maximă în secțiunea transversală depășește 1|mm (monofire), inele, tije, bare și profile, chiar prelucrate la suprafață, dar neprelucrate altfel, din material plastic
 • 3917000000 80 (12/0) : Tuburi, țevi și accesorii ale acestora (de exemplu, îmbinări, coturi, flanșe), din materiale plastice
 • 3918000000 80 (2/0) : Învelitori din materiale plastice pentru podele, autoadezive sau nu, în rulouri sau în formă de plăci de pardoseală sau de dale; învelitori pentru pereți și tavane din materiale plastice definite la nota|9|din acest capitol
 • 3919000000 80 (2/0) : Plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule și alte forme plate autoadezive, din materiale plastice, chiar în rulouri
 • 3920000000 80 (24/0) : Alte plăci, foi, folii, pelicule, benzi, panglici și lame, din materiale plastice nealveolare, neranforsate, nestratificate, neasociate cu alte materiale, neprevăzute cu un suport
 • 3921000000 80 (7/0) : Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lame din materiale plastice
 • 3922000000 80 (3/0) : Căzi de baie, căzi de duș, chiuvete, lavoare, bideuri, vase de closet, scaune și capace pentru closete, rezervoare de apă și articole similare pentru utilizări sanitare sau igienice, din materiale plastice
 • 3923000000 80 (8/0) : Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; bușoane, dopuri, capace, capsule și alte dispozitive de închidere, din materiale plastice
 • 3924000000 80 (2/0) : Veselă, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice
 • 3925000000 80 (4/0) : Articole pentru echiparea construcțiilor, din materiale plastice, nedenumite și necuprinse în altă parte
 • 3926000000 80 (5/0) : Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile|3901-3914