COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARĂ MINERALĂ.

 • 2701000000 80 (5/0) : Huilă; brichete, aglomerate de formă ovoidală și combustibili solizi în forme similare obținuți din huilă
 • 2702000000 80 (2/0) : Lignit, chiar aglomerat, cu excepția gagatului
 • 2703000000 80 (0/2) : Turbă (inclusiv turba pentru așternut), chiar aglomerată
 • 2704000000 80 (3/0) : Cocs și semicocs de huilă, de lignit sau de turbă, chiar aglomerate; cărbune de retortă
 • 2705000000 80: Gaz de huilă, gaz de apă, gaz de generator și gaze similare, cu excepția gazului de sondă, și alte hidrocarburi gazoase
 • 2706000000 80: Gudron de huilă, de lignit sau de turbă și alte gudroane minerale, chiar deshidratate sau parțial distilate, inclusiv gudroane reconstituite
 • 2707000000 80 (8/0) : Uleiuri și alte produse rezultate din distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte; produse similare la care greutatea constituenților aromatici depășește greutatea constituenților nearomatici
 • 2708000000 80 (2/0) : Smoală și cocs de smoală, din gudron de huilă sau din alte gudroane minerale
 • 2709000000 80 (2/0) : Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase
 • 2710000000 80 (7/0) : Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de uleiuri
 • 2711000000 80 (9/0) : Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase
 • 2712000000 80 (3/0) : Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate
 • 2713000000 80 (5/0) : Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau de uleiuri din minerale bituminoase
 • 2714000000 80 (2/0) : Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice
 • 2715000000 80: Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, cut-backs)
 • 2716000000 80: Energie electrică