MOBILĂ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL; ARTICOLE DE PAT ȘI SIMILARE; APARATE DE ILUMINAT NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE; LĂMPI PENTRU RECLAME LUMINOASE, ÎNSEMNE LUMINOASE, PLĂCI INDICATOARE LUMINOASE ȘI ARTICOLE SIMILARE; CONSTRUCȚII PREFABRICATE.

  • 9401000000 80 (16/0) : Scaune (cu excepția celor de la poziția 9402), chiar transformabile în paturi, și părțile lor
  • 9402000000 80 (2/0) : Mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau pentru medicină veterinară (de exemplu, mese de operație, mese de examinare, paturi cu mecanism pentru utilizări clinice, fotolii de stomatologie); fotolii pentru saloanele de coafură și fotolii similare cu dispozitive de orientare și de ridicare în același timp; părți ale acestor articole
  • 9403000000 80 (12/0) : Alt mobilier și părți ale acestuia
  • 9404000000 80 (6/0) : Somiere; articole de pat și articole similare (de exemplu, saltele, pături, plăpumi, perne) cu arcuri sau umplute cu orice fel de materiale, inclusiv cele din cauciuc alveolar sau material plastic alveolar, acoperite sau nu
  • 9405000000 80 (10/0) : Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) și părțile lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare, care au o sursă de lumină permanentă, fixă, și părți ale acestora, nedenumite și necuprinse în altă parte
  • 9406000000 80 (2/0) : Construcții prefabricate